HITTA RÄTT KANDIDATER FÖR ATT SKAPA EFFEKTIVA TEAM

Peter Karlsson, Ensize

Om du vill utveckla din verksamhet, ledarskapet, medarbetarskapet eller dina interna strategier kan det löna sig att stanna upp och reflektera. Är jag säker på att vår nya medarbetare passar in i teamet? Är jag säker på att vi rekryterar rätt personlighet för arbetsuppgiften? Använder vi styrkorna i vår grupp på ett optimalt sätt?