Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Niklas Delmar, medgrundare Hej Engagemang

Forskning inom Self Determination Theory visar tydliga samband mellan hur välmående och engagerade medarbetare presterar bättre och därmed också bidrar till mer hållbara resultat. Över tid. I dagens höga förändringstakt är det helt avgörande att vi har engagerade medarbetare, då ökar nämligen kreativiteten och därmed även innovationskraften. Niklas ger exempel på varför engagemang är så viktigt och delar med sig av tips på hur vi kan gå tillväga för att öka medarbetarnas engagemang.

Niklas Delmar  är föreläsare, konsult och utbildare. Han har under flera år har arbetat med engagemangs- och ledarskapsfrågor samt med att bygga starka team i tider av stora förändringar.  Niklas är medgrundare av Hej Engagemang!