STARTKARTA

PROGRAM

Passion HR inleds kl.12.00 med lunch och kaffe, programmet startar sedan kl 13.00 och slutar ca kl, 16.30. Efter föreläsningarna är du välkommen att stanna kvar på mingel.

PROGRAM

12:00
Registrering & gemensam lunch
Vi startar eftermiddagen med en gemensam mingellunch!
13:00
Välkommen
Inledning Edge HR hälsar deltagarna och moderatorn välkommen
13:05
En kommunikativ organisation – en förutsättning för framgång i en uppkopplad värld
Talare: Karin Zingmark
Karin Zingmark inleder dagen och håller en inledande föreläsning och ger konkreta råd och tips på hur man bygger en kommunikativ organisation – en förutsättning för framgång i en uppkopplad värld
13:20
Så boostar HR innovation i organisationen
Talare: Leif Denti
Vilken roll kan HR spela för att främja och boosta innovation inom verksamheten? En väldigt stor roll menar forskaren Leif Denti och tar stöd i såväl forskning som goda exempel från verkligheten för att illustrera detta. Leif ger exempel på hur innovativa medarbetare kan identifieras i rekryteringsprocessen, hur innovation kan mätas och belönas samt vilken slags kultur som stärker verksamhetens innovationsförmåga.
14:05
Stora möjligheter med agil HR!
Talare: Anna Willford
Att arbeta agilt är sedan länge populärt inom mjukvaruutveckling, men det är också på stark frammarch inom HR. Anna Willford, People team på Zenuity, berättar hur de lyckas skapa en agil HR-funktion och vilket extra värde det medför till organisationen. Vi får ta del av grunderna i det agila arbetssättet och konkreta och inspirerande exempel på hur Zenuitys People team utvecklats i linje med de agila principerna. Anna bjuder både på utmaningar och lärdomar, och inte minst de stora vinsterna som det agila arbetssättet möjliggör.
14:30
Fikapaus
14:50
Klarna – Smooth på utsidan kräver en innovativ insida
Talare: Anna Selander
I start-up företag behöver du vanligtvis inte lära människor att ta ansvar för resultat, vara sparsam med resurser eller inse värdet av att ha fantastiska kollegor. Det är helt enkelt en fråga om överlevnad. Men när ett företag växer finns det en ökad risk för “ansvarsutspädningsseffekter” – ju fler som teoretiskt kan få något gjort, desto större risk att ingen gör det. Klarna såg riskerna torna upp sig och bestämde sig för att på ett radikalt sätt säkerställa innovationskraft och framdrift. Svaret blev en helt ny operationell modell där 2 000 medarbetare nu arbetar i start-upinspirerade team. Anna delar med sig av det nya arbetssättet och hur en vanlig dag på Klarna kan se ut.
15:20
Vi skapade ett HR-tech lab
Talare: Joakim Karlsson  
Hur lyckas man möta en extremt kräsen generation, starta en digital rörelse och utmana alla interna processer? På PwC blev svaret ett HR-tech lab, som innebar att HR-direktören fick flytta ut ur sitt kontor för att möjliggöra plats åt teknikprylar, prototypande och kodning. PwC:s HR Tech & Innovation Manager Joakim Karlsson berättar om hur hans idé blev till verklighet, och vad labbet inneburit för PwC. Joakim delar både framgångar och misslyckanden och vi får en inblick i de mest aktuella projekten, som bland annat rör maskinlärning och Virtual Reality.
15:50
Kraften i ett medarbetarengaemang
Talare: Niklas Delmar
Forskning inom Self Determination Theory visar tydliga samband mellan hur välmående och engagerade medarbetare presterar bättre och därmed också bidrar till mer hållbara resultat. Över tid. I dagens höga förändringstakt är det helt avgörande att vi har engagerade medarbetare, då ökar nämligen kreativiteten och därmed även innovationskraften. Niklas ger exempel på varför engagemang är så viktigt och delar med sig av tips på hur vi kan gå tillväga för att öka medarbetarnas engagemang.
16:20
Tack för idag!
Summering och tack för idag!
Vi avrundar dagen
16:30
Mingel
Nätverka och mingla med kollegor i branschen.