En kommunikativ organisation – en förutsättning för framgång i en uppkopplad värld

Talare: Karin Zingmark