Kraften i ett medarbetarengaemang

Talare: Niklas Delmar