REKRYTERINGSKOMMUNIKATION

Så lyckas du med den.
Nicolas Tidhammar, Whydentify

Dagens medielandskap ställer stora krav på att du är uppdaterad om de ständiga förändringar som sker på marknaden. Det är därför viktigt att fokusera på kärnan – de du vill kommunicera med.
För hitta rätt kandidat måste du förstå rekryteringsmålgruppers mediekonsumtion, prioriteringar, behov och beteendemönster vid valet av kommunikation och kanaler. Kan man effektivisera leads-generatorn och komma i dialog med fler relevanta kandidater? Ja. Och i konkurrensen om dagens och morgondagens medarbetare bör den frågan hamna högt på agendan.