VIKTEN AV EN POSITIV KANDIDATUPPLEVELSE

Åsa Daxberg, Wise Professionals

Trots att många företag satsat stort på ”employer branding” de senaste åren gör bristfälliga rekryteringsrutiner att många kandidater avråder andra från att söka jobb hos arbetsgivaren. Bara en av tre vill söka jobb hos samma arbetsgivare en gång till visar en undersökning som Wise Professionals gjorde oktober 2014. Åsa Daxberg presenterar trender som driver på behovet av att satsa på positiva kandidatupplevelser.